img
img

Privacyverklaring

Desk4U ICT Dienstverlening (verder te noemen Desk4U) respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Desk4U zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Desk4U gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, gebruik maakt van onze diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Desk4U.

Desk4U gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Desk4U tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Cookies

Desk4U maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Google Analytics

Op de website van Desk4U wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is onderdeel van Google en de informatie wordt daarmee verwerkt door een bedrijf in de Verenigde Staten. Lees meer over het algemene privacybeleid van Google en de Google Analytics security and privacy principles.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Desk4U over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u Desk4U verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@desk4u.nl of per post naar Desk4U ICT Dienstverlening, t.a.v. Administratie, Noordeinde 150D 1121AM Landsmeer

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Desk4U met uw gegevens omgaat. Desk4U is gerechtigd u hiervoor eventueel kosten voor in rekening te brengen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs bij uw verzoek tot inzage bij te voegen voor de verificatie van uw identiteit.

Wijzigingen

Desk4U behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacybeleid van Desk4U.